top of page

के तपाइँ अवस्थित विद्यालय समूहमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ?

पठन परिवारको फोरमले आफ्ना SEND बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई स्पिकरहरू उपलब्ध गराउन धेरै विद्यालयहरूलाई समर्थन गरेको छ, र हामी यसका लागि मद्दत गर्न जारी राख्न सक्छौं जहाँ कोषले अनुमति दिन्छ।हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोसथप जानकारीको लागि।

संक्रमण घटना

अभिभावक हेरचाहकर्ताहरू र १२ वर्षभन्दा माथिका युवाहरूका लागि

  • Facebook

शनिवार नोभेम्बर १९ 

2.30-5 बजे

एभिन्यू स्कूल

PastedGraphic-24.png
bottom of page